SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

 

            W bieżącym roku szkolnym w świetlicy szkolnej zatrudnionych jest troje nauczycieli. Świetlica czynna była w godzinach 715-1630(od godziny 715-800 wychowawcy dyżurowali na korytarzu).

         W I półroczu ze świetlicy korzystało około 130 uczniów-są to uczniowie przede wszystkim oczekujący na dowóz, bądź kończący wcześniej lekcje. Czworo uczniów z klasy Ia codziennie przebywało w świetlicy do godziny 16.00.

         Uczniowie mają możliwość korzystania z następujących zajęć zorganizowanych:

1. Barbara Drzewiecka

      - kółko plastyczne

      -  kółko muzyczno-ruchowe

      -  zajęcia wyrównawcze uczniów z klasy Ia

2. Iwona Szymczak       

      - kółko czytelniczo-plastyczne

         W październiku świetlica szkolna zorganizowała wycieczkę rowerową na trasie Władysławów – Chylin – Kamionka - Władysławów. W czasie wycieczki uczniowie brali udział w różnych konkursach i zabawach ruchowych. Dla zwycięzców w poszczególnych konkursach zostały ufundowane nagrody i małe upominki dla pozostałych. Na zakup nagród i upominków świetlica pozyskała sponsora.

         Również w październiku wspólnie z SU świetlica szkolna brała udział w corocznej akcji „Góra grosza” – zebrano 244zł i 84 grosze.

         Wspólnie z panią Ewą Sosińską świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Spadł jesienny liść do mojego zielnika”.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy zajęli II i III miejsce oraz otrzymali jedno wyróżnienia w konkursie plastycznym „Polska mapa baśni”.

Ponadto świetlica szkolna była organizatorem konkursu plastycznego na wykonanie kartki świątecznej. Pozyskała również sponsora na zakup nagród.

W okresie przedświątecznym świetlica szkolna zorganizowała kiermasz świąteczny – różne ozdoby zostały wykonane w ramach zajęć świetlicowych. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup słodyczy dla dzieci ze Stowarzyszenia w Nowym Świecie.

Uczniowie korzystający ze świetlicy wykonali stroiki świąteczne z przeznaczeniem do dekoracji stołu na kolację wigilijną.

Uczniowie wzięli również udział w Mistrzostwach Powiatu w Warcabach Klasycznych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych zorganizowanych w Turku i Żukach.

Świetlica szkolna była współorganizatorem imprezy całonocnej pt. „Uczta na Olimpie” – odpowiedzialna była za część plastyczną.

W czasie ferii zimowych jak co roku świetlica szkolna zorganizowała szkolny konkurs gry w warcaby. Pieniądze na zakup nagród otrzymała od GKRPA we Władysławowie.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mogą liczyć na pomoc w odrabianiu prac domowych. Mają możliwość korzystania z różnego rodzaju gier, a także korzystania ze sprzętu RTV, DVD, wideo, radiomagnetofonu oraz z komputerów.

          Dzięki pieniądzom uzyskanych z GKRPA we Władysławowie świetlica szkolna mogła zakupić wiele gier planszowych, piłek, skakanek, przyborów plastycznych.  Od miesiąca września prowadzone jest dożywianie uczniów. Koszt obiadu jednodaniowego wynosi 1zł 50groszy. Z obiadów przeciętnie korzysta około 124 uczniów z czego GOPS we Władysławowie refunduje obiady dla 56 uczniów, a MOPS w Turku dla trojga uczniów.

Na stołówce szkolnej była możliwość skorzystania z herbaty. Koszt herbaty wynosi 2zł. Korzystało z niej 144 uczniów.

Dowozy i odwozy uczniów do i ze szkoły przebiegały bez większych zakłóceń, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów, które dostosowane były do planu zajęć uczniów.

Wychowawcy świetlicy zapewniali opiekę uczniom oczekującym na odwóz. Ponadto wychowawcy świetlicy pełnili dyżur podczas przerw.

Na stronie internetowej szkoły na bieżąco są uzupełniane informacje dotyczące świetlicy.        

 

 

                                                                      Kierownik świetlicy

                                                                             Iwona Szymczak