STOŁÓWKA

 

   

 

   

 

  NA STOŁÓWCE UCZNIOWIE MOGˇ

   NAPIĆ SIĘ HERBATY

 

 

   

 

   

  

     ZJE¦Ć SMACZNY OBIAD