kierownik ¶wietlicy

mgr IWONA SZYMCZAK

 

wychowawca ¶wietlicy

mgr BARBARA DRZEWIECKA

 

wychowawca ¶wietlicy

z-ca dyrektora

mgr ANNA KOWALCZYK